Škola učeníka je určená pre každého, kto sa chce stať Ježišovým učeníkom a mať s ním hlbší a dôvernejší vzťah. Škola učeníka má špeciálny význam pre nových členov spoločenstva MaranaTha, ktorí chcú hlbšie spoznať základné prvky spirituality nášho spoločenstva. Škola učeníka je zameraná na témy ako je modlitba, spoločenstvo, sviatosti, Božie slovo, charakter, služba a evanjelizácia.

Prvý blok Školy učeníka pozostáva zo 6 stretnutí, ktoré budú raz do týždňa. Program pozostáva zo spoločnej modlitby, prednášky a diskusie v malých skupinách. Preto sa odporúčame hlásiť na túto formáciu ako malá skupinka, ak to nie je možné, tak malé skupinky vytvoríme na Škole učeníka.

Tohto roku bude Škola učeníka prebiehať vo štvrtky od 18:00 do 20:00 a začne 13.2.2020

Registrácia na prvý blok Školy učeníka

Registrácia je úspešná po prijatí emailu.