Škola učeníka je určená pre každého, kto sa chce stať Ježišovým učeníkom a mať s ním hlbší a dôvernejší vzťah. Ježišov učeník sedí pri nohách svojho Majstra, načúva jeho slovám, kráča tam, kde kráča On a robí, to čo robí On.

Cieľom Školy učeníka je hlboký a dôverný vzťah s Ježišom, ktorý sa prejaví navonok v láske k blížnym a to službou a evanjelizáciou.

Škola učeníka je dvojročná formácia a tvoria ju 4 série/bloky tém (2 jarné a 2 jesenné bloky)

  1. Séria sa zameriava na tému modlitby a spoločenstva
  2. Séria sa zameriava na tému Božieho slova a premeny/rastu učeníka
  3. Séria sa zameriava na tému služby
  4. Séria sa zameriava na tému evanjelizácie

Prvá a druhá séria pozostáva zo 6 stretnutí počas 3 mesiacov. Šesť prednášok sa každý druhý týždeň strieda s malou skupinkou. Preto sa odporúčame hlásiť na túto formáciu ako malá skupinka, ak to nie je možné, tak malé skupinky vytvoríme na Škole učeníka. 

Tretia a štvrtá séria má charakter jednodňového stretnutia s cieľom zapojiť účastníkov do jednotlivých pravidelných služieb.

Štvrtý blok Školy učeníka

Škola učeníka 4 (Ako hovoriť iným o Ježišovi?)
Termín: od 18.5.2018 (17:00-19:30) do 19.5.2018 (9:00 – 17:00)
Miesto: KPC Šváby.

Registrácia na Štvrtý blok Školy učeníka

Registrácia je úspešná po prijatí emailu.