Škola učeníka je určená pre každého, kto sa chce stať Ježišovým učeníkom a mať s ním hlbší a dôvernejší vzťah. Škola učeníka má špeciálny význam pre nových členov spoločenstva MaranaTha, ktorí chcú hlbšie spoznať základné prvky spirituality nášho spoločenstva.
Škola učeníka je zameraná na témy ako:

  • modlitba,
  • spoločenstvo,
  • sviatosti,
  • Božie slovo,
  • charakter,
  • služba a evanjelizácia.

Prvý a druhý blok Školy učeníka pozostáva zo 6 stretnutí, ktoré sú raz do týždňa. Program pozostáva zo spoločnej modlitby, prednášky a diskusie v malých skupinách. Preto sa odporúčame hlásiť na túto formáciu ako malá skupinka, ak to nie je možné, tak malé skupinky vytvoríme na Škole učeníka. Tretí a štvrtý blok školy učeníka má blokovú formu a trvá jeden a pol dňa.

Tohto roku Škola učeníka 2 začne 1.10.2020 a bude prebiehať pravidelne vo štvrtky od 18:00 do 20:00.

Registrácia

Registrácia je úspešná až po prijatí potvrdzovacieho emailu.