Zvládnuť výchovu našich malých a väčších ratolestí nie je ľahké a vyžaduje si to veľa trpezlivosti a znalostí, ktoré však často v našich rodinách chýbajú. Preto vznikli aj tieto kurzy:

  1. Kurz pre rodičov detí do 10 rokov
  2. Kurz pre rodičov detí tínedžerov

Kurzov sa môžu zúčastniť rodičia detí všetkých vekových kategórií. Nezabudli sme ani na rodičov, ktorí vychovávajú svoje deti samostatne z rozličných dôvodov. V tíme sú manželské páry, preto aj vás povzbudzujeme prísť s vaším manželom/manželkou.

Ak sa chcete zúčastniť kurzu pre rodičov, nájdite aktuálny kurz medzi Udalosťami.

Kurz pozostáva z piatich stretnutí s občerstvením, prednáškou a diskusiou v skupinách.

Témy stretnutí:

  1. Budovanie pevných základov
  2. Napĺňanie potrieb našich detí
  3. Stanovenie hraníc
  4. Učiť deti zdravým vzťahom
  5. Náš dlhodobý cieľ

Okrem tém, ktoré zaznejú z úst naslovovzatých odborníkov, budeme môcť vidieť i vypočuť si rôzne názory detí i rodičov, ktorí sa s týmto kurzom nejakým spôsobom stretli.

Veríme, že prijmete naše pozvanie a strávime spolu päť nádherných, zábavných a poučných večerov.

Príručky a knihy ohľadom Kurzu pre rodičov detí do 10 rokov na predaj v našom e-shope

Príručky a knihy ohľadom Kurzu pre rodičov tínedžerov na predaj v našom e-shope

Reporty z Rodičovských kurzov

Archív Rodičovských kurzov

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.