Záleží nám na tom aby:

  • sme našim deťom odovzdávali radostné posolstvo o Božej láske na ich ceste životom,
  • rástli s Božím slovom a boli ním pozitívne formovaní,
  • čo najskôr spoznali Boha osobne a počítali s Ním vo svojich životoch,
  • vytvárali spoločenstvo rovesníckych skupín, ktoré vyznávajú rovnaké hodnoty.

„Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridŕžať, a neodchýli sa od nej ani v starobe.“  (Prís. 22,6)

Detská služba v našom spoločenstve ma dlhoročnú tradíciu. Prvé stretká vznikli už v roku 1995. Počas celej tejto doby využívala rôzne formy práce s deťmi.

V súčastnosti sa venujeme prevažne formácii detí z rodín nášho spoločenstva. Veríme, že slovo „poúčaj o nich svojich synov“ (Dt 6,7a) znamená, že hlavný Boží plán evanjelizácie a učeníctva začína odovzdávaním viery od rodičov. Snažíme sa preto poskytnúť spoločenstvu programy, ktoré doplnia  a podporia učenícke úsile rodičov, s pridanou hodnotou skupiny rovesníkov, so zreteľom na vývinové charakteristiky jednotlivých vekových skupín.

Pracujeme v troch vekových skupinách.

  1. Skupina: 3 – 6 ročné   (ŽABKY)
  2. Skupina: 6 – 10 ročné (RYBKY)
  3. Skupina: 11 – 15 ročné (dievčatá: RYBY, chlapci: BANG)

Tieto činnosti Rastieme S.P.O.L.U. boli podporené z dotácií v sociálnej oblasti mesta Prešov

Galéria

Ples anjelov 2019 – galéria

Ples anjelov 2018 – galéria

Tábory a výlety

Archív

Archív starších aktivít