OHEŇ 2020 – online konferencia

Backstage OHEŇ 2019:

OHEŇ 2016 Marana Tha – Ty dobrý si! :

OHEŇ – evanjelizačná konferencia

OHEŇ

Evanjelizačný seminár Oheň je už hlboko zapísaný do histórie Prešova, ale aj celého Slovenska, predovšetkým v rokoch 1995 až 2009.

Všetko sa to začalo „Misiou nádeje“ v roku 1995, keď Hnutie Svetlo-Život spolu s ďalšími spoločenstvami na Slovensku, pozvali tím z Renewal Ministries, z USA, katolícku organizáciu zameranú na evanjelizáciu a obnovu, aby viedli evanjelizačný program FIRE v troch slovenských mestách: v Prešove, vo Zvolene a v Bratislave. Slovo FIRE je skratkou zo slov Faith – viera, Intercession – príhovor, Repentance – pokánie a Evangelization – evanjelizácia.

V Prešove sa Misia nádeje stretla s veľkým ohlasom. Všimli sme si, že tu máme asi najlepšie podmienky z celého Slovenska, nielen čo sa týka haly, ale aj podpory autorít Cirkvi. Zároveň sa blížil jubilejný rok 2000 a pápež J. Pavol II vyhlásil trojročnú prípravu na toto jubileum. Ako odpoveď na jeho výzvu sme túžili počas tejto trojročnej prípravy osloviť čo najviac ľudí, preto ako prešovské spoločenstvo Hnutia Svetlo-Život, vedené sestrou Helenou Torkošovou, sme pokračovali v spolupráci s Renewal Ministries a rozbehla sa „šnúra“ evanjelizačných seminárov v prešovskej mestskej hale, tentokrát už pod názvom Oheň. Za tím Renewal Ministries vzal zodpovednosť Tom Edwards, katolícky laický evanjelizátor, ktorý ako hosť prichádzal každoročne s tímom dobrovoľníkov. V organizácií boli zapojení Hnutie Svetlo-Život, spoločenstvo Marana Tha, sestry františkánky a spoločenstvo Rieka života. To všetko s požehnaním otca arcibiskupa.

Prvé tri ročníky Evanjelizačného seminára Oheň sa niesli presne v tých témach, ako ich prežívala Cirkev – rok 1997 Ježiš Kristus, rok 1998 Duch Svätý, rok 1999 Boh Otec. Pokračovali sme v Jubilejnom roku 2000, ale aj v ďalších rokoch, kým to bolo možné.

Oheň sa konal väčšinou druhý októbrový týždeň, predchádzalo mu vždy stretnutie animátorov z celého Slovenska . V piatok popoludní sa rozišli po celom Prešove na evanjelizačné výjazdy na námestie, do nemocnice, väznice, charity, škôl a na internáty, aby sa ešte viac ľudí dozvedelo o Ohni a aby sa s Božou láskou stretli aj tí, čo na Oheň nemôžu prísť. V tom istom čase sa v mestskej hale vystriedali účastníci – vždy prišlo 70 až 100 kňazov a rehoľných sestier, ktorí takisto mali možnosť načerpať. V sobotu ráno prichádzali do mestskej haly ľudia z celého Slovenska. Parkovisko ráno zapĺňali autobusy a atmosféra v hale bola z roka na rok intenzívnejšia. Program bol vždy podobný: chvály, ohlasovanie, modlitby, svedectvá, svätá omša. Boli sme svedkami mnohých obrátení, uzdravení, oslobodení a povzbudení. Dodnes sa stretávame so svedectvami ľudí, ktorým sa na týchto seminároch zmenil život, lebo sa stretli so živým Bohom, ich srdce sa rozhorelo ohňom Ducha Svätého a odovzdali svoj život Ježišovi Kristovi.