Vyrástol som v dobrej rodine s tradičnou kresťanskou vierou, no Boha som osobne  nepoznal. Keď som prišiel do puberty, začal som rebelovať voči náboženstvu svojich rodičov, pretože pre mňa to bol len súbor morálnych pravidiel. Začal som chodiť do partie, v ktorej sme spoločne popíjali, neskôr som aj  miešal lieky s alkoholom, fajčil som marihuanu a zároveň som ju pestoval. V 19-tich som prvýkrát vyskúšal heroín. Zo začiatku som sa bál si ho vpichnúť, tak som ho na prvýkrát fajčil. Neskôr som spoznal aj iné drogy ako LSD a pervitín. Moja diagnóza bola F19 – to znamená závislosť na viacerých omamných a psychotropných látkach.
V septembri 1997 ma chytila polícia s necelými dvoma kilami marihuany v aute, dostal som 15 mesiacov s podmienkou na 2 roky. O tom, že ma chytili bola dokonca krátka správa v televíznych novinách. Pár dní po tejto udalosti, keďže som bol vyšetrovaný na slobode, som po enormnej dávke alkoholu a pervitínu  vopchal ruky do skrine elektrického napätia. Dnes v tom vidím Božiu ruku, že som to prežil. Niekoľko dní po tejto udalosti som odišiel na liečenie na Prednú Horu. Keď som sa vrátil po trojmesačnom liečení, bol som ľudsky rozhodnutý zmeniť svoj život. Toto moje rozhodnutie však vydržalo asi tak 5 dní a potom to bolo ešte oveľa horšie, ako pred liečením. Nedokázal som si predstaviť život bez drog – to radšej fetovať a zomrieť.

V októbri 1998 som bol pozvaný na evanjelizačné stretnutie OHEŇ. Hneď, ako som vstúpil, cítil som Božiu prítomnosť a  počas chvál to bolo ešte mocnejšie. Keď na mňa potom počas modlitby príhovoru vložili ruky, pocítil som, že predo mnou stojí osoba Ježiša Krista. Samozrejme, nie ako halucinácia alebo zjavenie, nie ako niečo, čo možno vnímať fyzickými zmyslami. Jeho prítomnosť som vnímal svojím duchom, no toto uvedomenie si Jeho prítomnosti bolo pre mňa reálnejšie ako to, čomu som dovtedy hovoril realita. Začal som plakať dojatý Jeho láskou a úplne som Kristovi v tom momente odovzdal život. V tej chvíli sa na mne naplnili slová Písma: „Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové“ (2 Kor 5, 17). Bol som v okamihu nadprirodzene vyslobodený z drogovej závislosti, alkoholizmu, dokonca aj fajčenia. Som skutočne nový človek, „nové stvorenie”! Jedná sa tu o reálnu premieňajúcu Božiu moc, o zázrak.

Psychiatri hovoria, že narkoman je úplne uzdravený, až keď sa nad ním privrie poklop na rakve. Musím povedať, že majú pravdu, ale je tu ešte vyššia pravda. Božie Slovo, hovorí, že s Kristom sme boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych aj my žili novým životom (Rim 6, 4). Teda narkoman Peter Lipták zomrel spolu s Kristom toho 10.10.1998 na evanjelizačnom stretnutí OHEŇ a v tom istom okamihu mocou Kristovho zmŕtvychvstania sa znovuzrodil nový Peter Lipták.

Vyštudoval som katolícku teológiu nie ako bohoslovec, ale ako laik. Pán ma povolal do služby evanjelizácie. V roku 2011 som sa oženil. Spoločne s mojou manželkou slúžime Kristovi, robíme rôzne evanjelizačné kurzy, evanjelizačné výjazdy do farností, škôl, na ulice. Som tiež pozývaný ako rečník na rôzne kresťanské konferencie a stretnutia, kde sa delím o toto svedectvo s ostatnými, ohlasujem evanjelium a modlíme sa za krst Duchom Svätým. Toto svedectvo o Kristovej záchrane som mal tiež možnosť niekoľkokrát hovoriť v rôznych rádiách, niekoľkokrát aj v televízii. Za tie roky som mal milosť svedčiť a kázať tisícom a tisícom ľudí. Sláva Bohu!

© 2019 Marana Tha | Vytvorené s Láskou.
Hore
Sledujte nás: