Alebo ako správne bojovať ako Judita, starozákonná hrdinka, ktorá svojou veľkou vierou pomohla izraelskému národu. Dalo by sa stručne zhrnúť, čo sa dialo tento rok od 11. do 13. augusta 2016 na konferencii Krása ženy v Komunitno-pastoračnom centre v Prešove, kde sa zišlo asi stotridsať účastníčok. Ženy sa mohli počas týchto dní dozvedieť viac o tom, ako môžu počuť Boží hlas. Organizátorom bolo katolícke spoločenstvo Marana Tha, ktoré tento rok pozvalo prednášať ženy zo Spoločenstva novej evanjelizácie z Dolného Kubína.

Petra Jurčáková ako členka tímu z Oravy spomína, ako tvorili spolu s ostatnými ženami tento kurz pre ženy. „Prišiel nám taký spontánny nápad s myšlienkou o knihe Judita, veľa vecí nás v nej oslovilo a tak sme si povedali, že ju skúsime dať do prednášky na Kráse ženy. Najprv sme sa modlili na našich stretnutiach, že čo nám cez ňu chce Boh povedať, lebo nejaký hotový materiál k tomu sme nemali. Vnímali sme, že najväčším bojom a potrebou hovoriť o tom je zotrvávanie v Božej prítomnosti.“

Účastníčky seminára sa mali možnosť povzbudiť mnohými svedectvami členiek prednášajúceho tímu o tom, ako ich Boh v živote sprevádzal. Pomáhala im pri tom vytrvalosť vo viere a neraz aj pomoc spoločnej modlitby priateľov zo spoločenstva. Prepojenie knihy Judita s počúvaním Božieho hlasu a podpora nevzdávať sa v životných bojoch, aj keď sú ťažké, spôsobila v životoch účastníčok mnohé odhodlania. Prednáškami ale aj celým programom s omšami, modlitbami chvál, sviatosťou zmierenia ženy mohli načerpať do svojho duchovného života.

Petra Jurčáková vnímala rovnako túto atmosféru seminára: „Bola som veľmi prekvapená z toho, čo sa tu dialo. Bolo tu aj dosť vdov ako bola Judita, mnohé prežívali samotu. Ale Boh sa ich tu dotýkal, o čom mnohé aj svedčili. Boli sme veľmi povzbudené, žiaden boj nebol zabudnutý a z toho môžu vzísť veľké víťazstvá. Mnohé ženy dostali nový zápal srdca, novú túžbu po poznaní Boha a po zotrvávaní v jeho prítomnosti. Verím, že sa zo žien stanú príhovorkyne, ktoré budú prinášať požehnanie. Oltárom žien sa naozaj stane kuchyňa, aby mohli denne prebývať s Pánom.

Jana Vilmanis

© 2019 Marana Tha | Vytvorené s Láskou.
Hore
Sledujte nás: