Aj uprostred prázdnin či dovoleniek sa 31. júla od 19,00 zaplnila Športová hala Hotelovej akadémie na Baštovej ulici. Prítomní sa zišli na ďalšom Večere chvál pod vedením spoločenstva Marana Tha.

Pódium postavené, hudobníci naladení, chvály sa mohli začať. Spevom, hudbou aj tancom sme sa snažili pozvať Ducha Svätého do tohto modlitbového času a zároveň sme vyznali, že našim Pánom a Spasiteľom je Ježiš.

Potom už prišla na rad prednáška v podaní Petra Štupáka, vedúceho spoločenstva Marana Tha. Pokračoval v ďalšej téme série prednášok s názvom Kľúče k požehnanému životu. Tento raz sme sa dozvedeli niečo o tom, ako byť spravodlivým a čo to vlastne znamená.

Celá hala žila v akomsi hlade (možno aj fyzickom), ale predovšetkým v duchovnom. Lebo ako sa píše v Písme, máme byť lační a smädní po spravodlivosti, čiže po Bohu (Mt 5, 6). Už kdesi ráno, celý deň a v každej situácii. To nám Peter pripomínal viackrát a nezabudol ani na potrebu malej skupinky, v ktorej sa tiež dá tento hlad nasycovať.

Naplnení Božím slovom, chválami a adoráciou sme potom v radosti mohli odísť do našich domovov a praktizovať všetko počuté.

© 2019 Marana Tha | Vytvorené s Láskou.
Hore
Sledujte nás: