V Prešove bol opäť Oheň

V sobotu 4. júna 2016 sa mestská hala v Prešove zaplnila tisícmi ľudí na evanjelizačnom seminári Oheň. Prítomní z rôznych kútov Slovenska, najmä z východného, prišli načerpať od rána od deviatej hodiny, kedy sa program začal.

Organizátorom bolo katolícke spoločenstvo Marana Tha z Prešova v spolupráci s americkým evanjelizačným tímom  Renewal Ministries s požehnaním súčasného košického otca arcibiskupa Bernarda Bobera. Táto spolupráca trvá od roku 1997, kedy sa Oheň konal prvýkrát a potom nepretržite do roku 2009. Tento ročník bol výnimočný aj tým, že prišiel po sedemročnej prestávke.

Ľudia mali možnosť započúvať sa do prednášok s témou milosrdného Otca, ktoré predniesli hostia z Renewal Ministries, teda Tom Edwards a otec Graham Keep. Tie sa striedali s piesňami chvál pod vedením hudobnej služby spoločenstva Marana Tha. Vedúci chvál, Ján Juščák, si myslí, že Oheň je dôležitou duchovnou akciou a ľudia naňho chodia radi. „Je to predovšetkým preto, lebo majú hlad a smäd po Božej prítomnosti. Aj tento rok môžeme zažívať, že ľudia túžia po Božej blízkosti, nehe a dobrote a Boh odpovedá na túto túžbu.“

Rovnaký pocit a radosť prežil aj hosť z amerického tímu Tom Edwards: „Mám veľmi rád Oheň, prvýkrát som ho zažil v roku 1997 v mestskej hale, v ktorej bolo plno ľudí. Priši z celého Slovenska a vylievalo sa tu veľa milostí. Každý člen tímu má na to nádherné spomienky. Teraz som naozaj veľmi rád, že som tu, lebo sedem rokov sme tu nemali možnosť byť. Milujem Slovensko z niekoľkých dôvodov. Kvôli ľuďom, ktorí sú tu, kvôli nádhernej prírode a zvlášť na východe Slovenska mám pocit, že je tu iná kvalita viery.“ Zároveň dodal, že sa teší, ako Duch Svätý koná v ľuďoch, lebo sú otvorení na jeho prijatie a požehnanie od Boha.

Prijatie a radosť prežili všetci aj počas modlitieb za ľudí.  Mnohých povzbudili svedectvá tých, ktorí prežili Boží dotyk v živote, či pantomíma mladých. Vrcholom Ohňa bola svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik. Priamy prenos vysielala aj televízia Lux, teda mali si to možnosť vychutnať aj televízni diváci. Otec biskup v kázni pripomenul, aby sme nezabúdali na to, že máme svoje srdcia meniť podľa vzoru Ježišovho srdca a tak potom aj žili a rozhodovali sa vo svojich rodinách, v práci a vôbec vo svojom svedomí.

Spokojnosť a radosť z tohtoročného Ohňa vyjadril aj vedúci spoločenstva Marana Tha, Peter Štupák: „Oheň dopadol nadmieru dobre. My ako organizátori sme čakali, že Boh bude konať, lebo sám to povedal ešte predtým, než sme začali s prípravami. Prekvapením bolo, že už od skorého rána sa vylieval Boží Duch a dotýkal sa mnohých a nemuseli sme akoby zahrievať, štartovať, ale išlo sa naplno hneď od začiatku. To bola veľká milosť na tomto mieste.“ Peter sám prežil Boží dotyk a preto to ľahšie spozoroval aj na prítomných ľuďoch. „Cez radosť, cez slzy, keď sa Boh stretne s človekom, tak jeho výraz sa zmení. To sa ani nedá opísať, je to niečo krásne. Bolo to vidieť najmä na mladých, ale aj na ostatných.“

Jana Vilmanis

© 2019 Marana Tha | Vytvorené s Láskou.
Hore
Sledujte nás: