„V Láske strachu niet…“

Tento citát bol motívom prvého Večera chvál v roku 2015. Ako už je zvykom, stretli sme v poslednú nedeľu v mesiaci, ale zmenilo sa miesto. Naše spoločenstvo sa zapojilo do výzvy 100 Gatherings / 100 Locations / 10 days (http://www.worshipcentral.org/life/story/100-gatherings-100-locations-10-days) a aj preto sme zmenili miesto a stretli sme sa v Kine Scala.

Už pol hodiny pred oficiálnym začiatkom sa začala sála Kina zapĺňať, až nakoniec ani nové priestory nestačili veľkému návalu účastníkov. Hudobníci zo spoločenstva Marana Tha na čele s Jánom Juščákom ml. nás počas celého programu viedli v modlitbe a slovom Peter Štupák. Ten nám vo svojom príhovore odhalil, aká je dokonalá Láska. Lebo iba ten nemá strach, kto zažil dokonalú Lásku. A ako ju môžeme zažiť? Iba tak, že budeme naplno dôverovať nášmu Pánovi a všetko, čo máme, všetko, čo nosíme v sebe, v srdci a na svojich pleciach, dáme Jemu, aby On bol naším Pánom a Vládcom a strachu viac nebude. Žiaľ, my so svojimi silami to nedokážeme, ale to, čo môžeme spraviť my, je: ,,Dovoliť Bohu nás milovať…,,

Počas adorácie mohli mnohí z účastníkov pocítiť Boží dotyk a Jeho lásku. Duch Svätý sa vznášal nad účastníkmi a mocne pôsobil. Pán sa oslávil! Mnohí z účastníkov po skončení programu ešte využili prítomnosť modlitbovej služby spoločenstva Marana Tha.

Už teraz sa tešíme na ďalší Večer chvál, ktorý bude 22.2.2015 znova v Kine Scala. Prídete?

[fbalbum url=“https://www.facebook.com/media/set/?set=a.325300374343615.1073741845.265147513692235&type=3″]

© 2019 Marana Tha | Vytvorené s Láskou.
Hore
Sledujte nás: