Ulf Ekman v roku 1983 založil vo Švédsku zbor Slovo života. Je to evanjelikálna cirkev, ktorá vyvíja veľmi plodnú misionársku činnosť najmä v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Ulf a jeho manželka Birgitta sú hlboko veriaci a praktizujúci kresťania, ktorí si vždy kládli za cieľ spoznávať Pravdu a žiť podľa nej. Ich vstup do Katolíckej cirkvi…

Duchovná obnova formou kurzu o osobnej modlitbe je pre všetkých, ktorí na ňom ešte neboli, alebo boli veľmi dávno… Každý z nás potrebujeme tráviť čas s Bohom, prežívať s ním každodennú intimitu ako s priateľom. Boh sám chce prehlbovať s nami vzťah, túži po intimite s nami. Tento dvojdňový kurz ti pomôže obohatiť tvoj modlitebný…

© 2017 Marana Tha | Vytvorené s Láskou.
Hore
Sledujte nás: